WOMM –

Dziś zastanowimy się dlaczego Word Of Mouth Marketing jest skutecznym sposobem dotarcia z kampanią marketingową do konsumentów.

Podstawowa przewaga WOMMM nad standardowymi formami promocji polega na tym, że o ile reklamy są raczej nielubianą  i nachalną formą komunikacji, tak komunikacja nieformalna przebiega w sposób naturalny i swobodny.
Każdy użytkownik sieci, nasz przyjaciel, współpracownik, znany bloger – wszystkie te osoby są bardziej wiarygodne niż twórca przekazu reklamowego adresowanego do milionów.

Działania WOMM dają znacznie więcej niż tylko możliwość przekazania komunikatu o ofercie, produkcie lub usłudze. W kampaniach marketingu szeptanego mamy do czynienia z prawdziwym dialogiem, w którym biorą udział konsumenci i marketerzy. Decydując się na kampanię WOMM nie tworzy się komunikację nieformalną, tylko wzmacnia i stymuluje tę komunikację, która już istnieje. Wystarczy w odpowiedni sposób zainicjować rozmowę o produkcie i jego benefitach, a fala pozytywnych opinii zaleje zarówno świat wirtualny jak również realny. Spośród wszystkich rozmów prowadzonych przez konsumentów 21% dotyczy produktów – to jest ogromny potencjał, który można wykorzystać.

Specjaliści

Powstało wiele badań oraz opracowań naukowych na temat działań Word Of Mouth Marketing. Jednym z największych autorytetów w tej dziedzinie jest Emmanuel Rosen, autor książki: “The anatomy of buzz”, która w Polsce ukazała się pod tytułem jako „FAMA, Anatomia, marketingu, szeptanego”. Inni Eksperci zajmujący się tematyką WOMM to między innymi John Hlinko (prezes agencji Grassroots Enterprise, doradzający obecnie Barackowi Obamie w kwestii marketingu szeptanego w prowadzonej przez niego kampanii prezydenckiej) oraz Emmanuel Vivier (m.in. prezes agencji marketingu szeptanego CultureBuzz).

Rozwój WOMM

Pisałam już wcześniej na czym polega word of mouth marketing – womm. Teraz omówimy jego rozwój i podział, który nastąpił w ciągu ostatnich 5 lat.

Word of mouth marketing czyli marketing szeptany rozwija się w dwóch różnych kierunkach. Pierwszy to kontynuacja nazwy przy niekoniecznie właściwych i pożądanych praktykach. Marketing szeptany przeżywa renesans  w internecie. Jest obecny na forach, blogach, facebooku. Niestety, często pod pozytywnymi wpisami o produkcie kryją się opłacone osoby, które nie znają marki i promowanego artykułu. Publikując pochlebną opinię, starają się nakłonić odbiorców do zakupów, ale podają informacje nie sprawdzone. Niestety w tej formie marketing szeptany jest oszustwem, wykrywanym przez samych konsumetów. Burzy to wiarygodnośc marki, która dopuszcza sie takich praktyk.
Druga linia rozwoju womm – marketingu szeptanego  to dbanie o bezpieczeństwo konsumentów i wiarygodność marki, przy jednoczesnym zachowaniu idei womm. Opinia osoby, która miała bezpośredni kontakt z produktem,  dokładnie go poznała i przekonała się do niego jest niezwykle cenna i wiarygodna. Takie osoby rekomendują produkt znajomym, członkom rodziny. Chętnie opowiadają o własnych doświadczeniach i dzielą się opinią. Ten rodzaj marketingu nazywamy marketingiem rekomendacji, który szanuje prawa konsumentów do sprawdzonych informacji.

WOMM – word of mouth marketing

WOMM – word of mouth marketing  czyli marketing szeptany, to niestandardowe działania w marketingu, to rozmowy o  marce, prowadzone w dowolny sposób i z różnymi osobami.

 WOMM to nieformalna, spontaniczna komunikacja stosowana  w kampaniach marketingowych.  Wywiera duży wpływ na konsumentów. WOMM opiera się na osobach z wieloma kontaktami towarzyskimi. Często  posiadają autorytet w swoim środowisku. W kampaniach womm biorą udział, jednak głównie przeciętni konsumenci.  Daje to pozytywne wyniki, ponieważ opinie, które nie są opłacane są najcenniejsze dla odbiorców. Jak pokazują badania chętniej kupujemy produkty polecane przez członków naszej rodziny i przyjaciół. Osoby, które w ramach kampanii testują produkt, usługę lub w inny sposób poznają markę zyskują miano ekspertów marki, liderów opinii, ambasadorów, agentów marki itp.

Wszystkie strony kampanii word of mouth marketing (reklamodawca, agencja, eksperta) mogą być zadowolone, jeśli kampania marketingu szeptanego jest prowadzona z poszanowaniem zasad etycznych.  Niezależnie od zajmowanego stanowiska, wieku i ilości znajomych ludzie lubią doradzać, dzielić się informacjami, chwalić się nowościami. Każdy może mieć swoje własne zdanie i bardzo chętnie ludzie chwalą się lub ostrzegają przed popełnieniem błędu kupując dany produkt. W ten sposób stają się ekspertemi, wiedza o marce jest zawsze dla innych interesująca. Wymienione korzyści womm są bardzo cenione przez nich samych. Zachowanie pozytywnych relacji pomiędzy reklamodawcą a ekspertami jest możliwe dzięki dbaniu o zachowanie takich zasad jak: jawność, dobrowolne rozmowy i bezpłatne polecanie marki. Jawność odnosi się do otwartego przyznawania się, że jest się ekspertem, a tym samym do powiązań z reklamodawcą. Niestety często dochodzi do kupowania opinii u pseudoekspertów. Womm szczególnie w Interneciejest nieprawidłowo realizowany. Często można spotkać komentarze na forach, wpisy na blogach i serwisach społecznościowych umieszczane przez osoby, którym zapłacono za pozytywny wpis o marce. Tworzy to negatywną atmosferę wokół całego womm.  Kampanie womm przy zastosowaniu jasnych i uczciwych zasad są bardzo skuteczne.